Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till plattform@malmo.se eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress.

Vi vänder oss till ungdomar 12-21 år och deras föräldrar, till brottsutsatta i alla åldrar samt till personer som önskar lämna kriminella nätverk. Våra verksamheter är kostnadsfria.

Vill du boka tid för samtal? Kontakta oss via Plattform Malmös telefon, e-post eller chatt.

Chatta med en socialarbetare
Vill du ha råd och stöd via chatt? Via chatten kan du även komma i kontakt med samtliga verksamheter och vi hjälper dig naturligtvis att hitta rätt. Du har möjlighet att vara anonym.

Chatten är öppen:
Vardagar 08.00–16.30
Torsdagar 08.00–20.00
(lunchstängt alla dagar 12.00-13.00)

Klicka på bilden nedan för att komma till chatten.


Utökad kompetens inom hedersproblematik

Plattform Malmö har utökad kompetens inom hedersrelaterad problematik och kan erbjuda tidigt stöd. Mer information hittar du under länken ”Heder”.

Plattform Malmös verksamheter

Familjeteamet
Samtalsmottagning för familjer med ungdomar 12-21 år som önskar någon form av förändring i livet. Till Familjeteamet kan man komma som enskild ungdom, enskild förälder eller som familj.

Stödcentrum
Samtalsstöd och rådgivning för personer som varit utsatta för brott. Erbjuder även medling vid brott.

Konsultationsteamet
Genom ett tätt samarbete med flera myndigheter ger Konsultationsteamet stöd till personer som vill hoppa av kriminella nätverk. Även personer med stark hotbild kan söka stöd.

Socialarbetare för ungdomar
Socialarbetarna arbetar förebyggande genom uppsökande arbete med ungdomar 12-21 år. Arbetet sker i de centrala delarna av Malmö under kvällar och helger.

Maria Malmö

Maria Malmö vänder sig till ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger, samt till deras anhöriga. Behandling på Maria Malmö är kostnadsfri och det går bra att söka utan remiss eller formellt biståndsbeslut från socialtjänsten. Maria Malmö drivs i samverkan mellan Psykiatri Skåne och Malmö Stad.

Multisystemisk Terapi (MST)
MST (Multisystemisk Terapi) är en evidensbaserad intensiv familjeterapeutisk behandlingsmodell där behandlingen sker i hemmet med föräldrarna som nyckelpersoner. Behandlingen är mätbar och uppföljning sker både 6 månader och 18 månader efter fullföljd behandling.

Socialsekreterare hos Polisen

Socialsekreterare som är placerade på polisens ungdomssektion och verkar som en länk mellan polis och socialtjänst. De representerar socialtjänsten vid alla förhör som hålls med ungdomar under 18 år som är misstänkta för brott.

Ungdomstjänst
Samordnar och verkställer påföljden ungdomstjänst åt Malmös fem stadsområden. Ungdomar mellan 15-21 år kan dömas till ungdomstjänst som består av oavlönat arbete och reflekterande samtal som syftar till att verka brottsförebyggande.

Heder
Plattform Malmö erbjuder tidigt stöd för ungdomar upp till 21 år som lever med hedersrelaterad problematik samt till deras nätverk.

Våga vittna
Våga Vittna är ett kunskapsprojekt och ett relationsskapande dialogarbete mellan myndigheter, ungdomar och vuxna. Projektet skapar en gemensam referensram kring brott och att vara brottsutsatt samt bidrar till ett ökat rättsmedvetande. 

Chatten
Chatten ger Malmöborna möjlighet att få råd, stöd och information i direktkontakt med en socialarbetare. Klicka ovan på bilden "Chatta med en socialarbetare" för att komma till chatten.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Plattform Malmö
Skriv till oss
E-post: plattform@malmo.se
Tel: 040 34 05 50
Fax: 040 34 05 51
Telefontider
08:00-16:30
Besöksadress
Djäknegatan 16
Visa på karta
Besökstider
08:00- 16:30