Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till $contactObject.mail eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Anmälan till förskola

Anmälan till förskoleplats kan göras via webben eller manuellt. Blanketten skickas sedan till stadsdelsförvaltningen.

Anmälan till förskola och familjedaghem får göras så fort behovet är känt. Önskat placeringsdatum kan tidigast anges till det datum barnet fyller ett år. Nyinflyttade med känd adress i Malmö kan anmäla behov tidigast fyra månader innan barnet har flyttat till Malmö. Nyinflyttade till Malmö bör kontakta förskoleförvaltningen.

Önskemål om särskild/särskilda förskolor och/eller familjedaghem kan anges i anmälan.

Önskar ni  fristående förskola görs anmälan direkt till respektive fristående förskola. I listan Förskolor i Malmö är de fristående förskolorna markerade med en asterix.

Mer information om vem som har rätt till förskoleplats finns i "Mer om regler".

För frågor kring anmälan till förskola kontakta förskoleförvaltningen forskoleplats@malmo.se.

Webbanmälan är just nu stängd på grund av byte av system.  Anmälan sker under tiden med hjälp av:

Blanketten skickas till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter anmälan om inte ett senare datum önskas.

Det datum anmälan kommer till förskoleförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Om flera barn vill börja samtidigt erbjuds det barn först plats som har tidigast anmälningsdatum. Om fler barn dessutom har samma anmälningsdatum erbjuds det barn först plats som är äldst.

När barnet erbjuds plats skickas ett besked hem via posten. I brevet ombeds du att tacka ja eller nej till erbjudandet inom en viss tid. Om du inte har hört av dig inom angiven tid erbjuds platsen till annan sökande och barnets anmälan stryks.

När plats erbjudits har Malmö stad fullgjort sina skyldigheter.

För mer information, kontakta förskoleförvaltningen forskoleplats@malmo.se.

Om du redan har en plats i förskola har Malmö stad fullgjort sina skyldigheter. Men om du önskar byta till en plats i en annan förskola eller familjedaghem ska göra en ny anmälan.

Fördelning av platser sker kontinuerligt. Hur lång tid det tar innan ny plats kan erbjudas beror på platstillgången på önskade förskolor.

Den som har önskemål om annan plats ska använda en anmälningsblankett som skickas till förskoleförvaltningen.


Blanketten skickas till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Plats i förskola och familjedaghem ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum då barnet ska sluta.

Som uppsägningsdatum räknas den dag förskolan, fritidshemmet eller familjedaghemmet mottagit den skriftliga  uppsägningen.

Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.  

Blankett  för uppsägning av plats

Dela innehåll:

Kontakta oss

Anmälningsblanketten skickas till:

Stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo
Postadress
Stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Apoteksgatan 7
Visa på karta
Besökstider
Vardagar 08.00 - 12.00, 12.45 - 16.00

Kontakta oss

Anmälningsblanketten skickas till:

Stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo
Postadress
Stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Apoteksgatan 7
Visa på karta
Besökstider
Vardagar 08.00 - 12.00, 12.45 - 16.00