Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till $contactObject.mail eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Beredskapsfunktionerna

Malmö stad en hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera uppkomna krissituationer. Beredskapsfunktionerna för central krisledning består av tre tjänstemän som arbetar i nära samverkan. Funktionerna är kommunövergripande resurser som är verksamma och inriktade mot krishantering dygnet runt.

Tjänsteman i beredskap (TiB) -  TiB är kommunens "larmmottagare" och nås dygnet runt, året runt. TiB är polis, räddningstjänst och andra myndigheters ingång i kommunen om något allvarligt skulle drabba Malmö.  

TiBs uppgift är att löpande följa händelseutvecklingen i kommunen och i omvärlden för att kunna informera Beslutsfattare i beredskap (BiB) när en händelse inträffar som kan föranleda krishantering i kommunen.

Beslutsfattare i beredskap (BiB) - BiBs uppgift är att bedöma och fatta beslut om hur mindre och större händelser i kommunen ska hanteras. BiB kan vid behov aktivera den centrala krisledningen.

Kommunikatör i beredskap (KiB) - KiB har till uppgift att hantera frågor rörande kriskommunikation.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss