Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till $contactObject.mail eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Trygghet och säkerhet

Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet bildades i juli 2010. Målet är att skapa förutsättning för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö men också ta initiativ till nya lösningar.

Avdelningen ansvarar för samordning av drog-, olycks- och brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Avdelningen för trygghet och säkerhet har bland annat följande uppdrag:

  • Brottsförebyggande verksamhet. Konkret exempel: "Malmö - Trygg och säker stad", en överenskommelse om samverkan med polisen.
  • Drogförebyggande verksamhet. Konkret exempel: Trygg krog, utbildningsserie under 2011 inför en nystart på det drogförebyggande arbetet.
  • Intern säkerhet. Konkret exempel: incidenthanteringssystem, säkerhetsutredningar och systematiskt brandskyddsarbete.
  • Försäkringslösningar. Konkret exempel: olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar i våra verksamheter.
  • Krisberedskap. Konkret exempel: ny central krisledningsplan gäller från 1 januari 2012, Samverkansråd med näringsliv och myndigheter i Malmö.
  • Krisstöd. Konkret exempel: Informations- och stödcentra för medborgare om Malmö skulle drabbas av en allvarlig händelse.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss