Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till $contactObject.mail eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Samordning av trygghet och säkerhet i Malmö

Malmö stads arbete kring trygghet och säkerhet samordnas och ansvaras av stadskontoret och innfattar områden som drog-, olycks- och brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Målet är att skapa förutsättningar för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö. Men också arbeta för att initiativ till nya lösningar tas.

Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet bildades i juli 2010. Målet är att skapa förutsättning för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö men också ta initiativ till nya lösningar.

Avdelningen ansvarar för samordning av drog-, olycks- och brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Kontakt med respektive ansvarsområde/person

Dela innehåll:

Kontakta oss