Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till gkkundservice@malmo.se eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.
Uteservering. Foto: Christina Worsch

Använda offentlig plats

Du kan hyra mark av kommunen, för detta krävs i allmänhet polisens tillstånd. Innan polisen kan lämna tillstånd för markupplåtelsen, måste markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd.

Gatukontoret är kommunens förvaltare av bland annat allmän plats, vilket innebär att gatukontoret kan upplåta denna allmänna mark till exempelvis konserter, kvartersfester osv.

Vad säger ordningslagen?

Ordningslagen styr hur markupplåtelsen ska gå till. Lagen utgår från begreppet offentlig plats (se mer information om offentlig plats nedan). Detta innebär att allt användning av mark som antingen är allmän plats eller mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från polismyndighet.

Som komplement till Ordningslagen har kommunen antagit en lokal ordningsstadga och en torghandelsstadga. I stadgorna meddelas vissa ordningsregler vid användning av offentlig plats och allmänna försäljningsplatser i Malmö stad.  Se länk längre ned på sidan.

Vad är offentlig plats?

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål.

Den offentliga platsen tillhör alla. Den ska nyttjas för en mängd olika ändamål för att staden ska fungera. Efterfrågan på offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljare, korvförsäljare, reklamskyltar och byggupplag ökar ständigt.

För att få använda offentlig plats för något speciellt ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten.

Det här behöver du tillstånd för

Du behöver tillstånd för att göra eller ställa följande på allmän plats:

Företagslotsen

Är du en företagare med frågor?

Vänd dig till Malmö stads företagslots!

Letade du efter information om Malmöfestivalen?

Vill du medverka på kommande Malmöfestival? Det finns olika sätt att delta, t ex försäljning, arrangemang, sponsring och event marketing. Här hittar du all information du behöver.

Loppis. Foto: Christina Worsch

Loppmarknader

Letade du efter information om loppmarknader i Malmö? Det hittar du under Kultur&Nöje, dit du kommer om du klickar på rubriken.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida