Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till $contactObject.mail eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Stöd & stipendier

Här hittar du information om kulturstöd och stipendier som man kan söka för olika former av kulturverksamhet och projekt.

Nyheter

 • Illustration.

  Läs senaste nyhetsbrevet här

  Cirka 8 gånger per år skickar Kulturstödsenheten ut nyhetsbrev till det fria kulturlivet. I det finns påminnelser om ansökningstider, tips om andra stöd att söka och andra relevanta nyheter som kan vara bra att känna till.
 • Nya ansökningstider

  Nya ansökningstider för projektstöd och ateljéstipendier införs från och med hösten 2014. Ansökan om projektstöd kommer att kunna göras vid två tillfällen per år till skillnad från tidigare fyra. Under 2014 kvarstår ansökningstillfällena den 15 april och 15 augusti.
 • Malmö stads kulturstipendiater 2014.

  Malmö stads kulturstipendiater 2014

  Den 22 maj delades Malmö stads kulturstipendier ut vid en ceremoni i Rådhuset. Sammanlagt delades 12 kulturstipendier à 35 000kr ut. Av dem var 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier för värdefulla insatser.
 • Hand som skriver protokoll.

  Hjälp att starta förening

  Ska ni starta en ideell förening? Hur skriver man stadgar? Vilket ansvar har föreningar som arbetsgivare? Forening.se är sidan för dig som ska bilda förening och dig som redan är aktiv i en förening.
 • Kulturstödsbudget för 2014

  Den  18 december beslutade kulturnämnden om 2014 års kulturstödsbudget, som uppgår  till cirka 65 miljoner kronor. Bland annat innebär budgeten ökade resurser för  projektstöd samt förstärkning för verksamhetsstöd inom bl a teater och bild  & form.
 • .

  Särskilt stöd för kulturprojekt inom områdesprogammen

  Kulturförvaltningen har fått en förstärkning av projektstöds-budgeten med en miljon kronor för 2013. Dessa avser särskilt stöd för kulturprojekt inom områdesprogrammen som kan sökas löpande under året.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kulturstödsenheten
Skriv till oss
E-post: kulturstod@malmo.se
Tel: 040 34 48 50
Telefontider
Vardagar 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Postadress
Kulturstödsenheten
Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15 B, vån 5
214 21 Malmö