Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till $contactObject.mail eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Kolonier

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor. Den är en källa till glädje och rekreation för tusentals malmöbor.

Fastighetskontoret upplåter 175 hektar mark till kolonitomter och odlingslotter.

Koloniområdena anlades tidigt i Malmö stads utkanter. När stan började växa och bli större bevarades  flera områden i centrum. Det finns över 6 000 kolonilotter i Malmö. 5 000 ägs av Malmö stad. Malmö stad erbjuder fem typer av odling;  trädgårds-, när- och djurkolonier samt odlingslotter. År 2011 provade vi en ny idé, temaodling. Vi anlade då Almåsa vingård.

Aktuellt

Enkätstudie över odlingsområden

Arrendeenheten har genomfört en djupgående enkätundersökning för att ta reda på hur dagens aktiva odlingskolonister i Malmö stad ser på sitt eget odlande. Läs sammanställningen här>> 

Ställ dig i kö till Almåsa vingård

Nu kan du enkelt ställa dig i kö och se våra lediga vinrader på Almåsa vingård genom att registrera dig på vår hemsida http://fkodlingslotter.malmo.se/
#seekAreaMode=extended
.

Kösystemet fungerar likadant som för odlingslotterna. Mer om köregler och hur du får en vinrad kan du läsa om på www.malmo.se/ odlingslotter.

Vatteninformation och containers

  • Under v. 14 på påbörjas arbetet med att sätta på vattnet på Trädgårdskolonierna.
  • Under v. 15 påbörjas arbetet med att sätta på vattnet  på djurkolonier
  • Under v. 15 påbörjas arbetet med att sätta på vattnet på odlingslotter.

Vädret styr arbetet om påsläpp av vatten.

Avfallscontainers sätts ut på odlingslotterna under v.12 (undantag Mossängens odlingslottsområde där det först blir under  tidigast v.14).

Hyllierankan - odlingsstart den 1juni.

Odlingslotterna på Hyllierankans odlingsområde tas i bruk fr o m den 1 juni.

Här registrerar du dig!

Vid frågor går det bra att kontakta Sanela Rizvo via  telefon, 040-34 18 97 eller via e-mail: sanela.rizvo@malmo.se

Min plats i kön?

I dagsläget har vi långa köer till flera av våra odlingslottsområden. Det är  mycket svårt att ge något besked om när en lott kan bli ledig till dig som står i kö.
När det gäller t.ex. områdena Navet, Djupadalsparken, Bispgatan och Svansjön så kan kötiden uppgå till flera år.
Läs mer om kösystemet!

Skötsel av odlingslotter

Fastighetskontoret besiktigar odlingslotterna så att vi ser att de sköts enligt gällande regler. Om vi bedömmer att man inte följer  reglerna får man ett brev hem där man får ca tio dagar på sig att åtgärda anmärkningarna.

Kontakta oss

För mer information kontakta någon på Arrendeenheten

Arrendeenheten
Postadress
Arrendeenheten
August Palms plats 1
205 80 Malmö
Besökstider
Helgfria torsdagar kl 09.00 - 16.00, lunchstängt 12.00 - 13.00, april och maj även tisdagar kl 09.00 - 12.00
Isabella Gadde
Förvaltare
Skriv till oss
E-post: Isabella.Gadde@malmo.se
Tel: 040-341800
Sinisa Georgijevic
Förvaltare
Skriv till oss
E-post: Sinisa.Georgijevic@malmo.se
Tel: 040-341740
Per Hansen
Förvaltare
Skriv till oss
E-post: Per.Hansen@malmo.se
Tel: 040-341871
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera