Ett fel har uppstått. Försök igen senare...

Kommunteknik

Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuda lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.

Kommunteknik arbetar inom följande områden:

Fastighet arbetar med drift och underhåll av fastigheter, bygg- och elservice, tele- och datainstallationer samt thermografi.

Markanläggning utför underhållsarbete på gator, gångbanor, cykel- banor, torg och parker i Malmö. Enheten sköter också vinterrenhållning med snöröjning och halkbekämpning.

Markskötsel har hand om park- och gaturenhållning. Personalen utför också planteringsarbete och utsmyckningar i Malmö.

Service & Verkstad som omfattar smedja och verkstad som reparerar och underhåller allt från småmaskiner och personbilar till lastvagnar och specialfordon. Här finns också Resurscentralen med förråd, maskinuthyrning och trafikmiljö (trafikavstängning, trafikmålning, skyltar och drivme- del). Ansvarar för uthyrning av fordon genom Visab.

Transport har åkeri och förmedling.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Serviceförvaltningen
Skriv till oss
E-post: serviceforvaltningen@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Besöksadress
Henrik Smithsgatan 13
Visa på karta