Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till gkkundservice@malmo.se eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Vägarbeten i Malmö

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

Aktuella vägarbeten i Malmö

 • Agnesfridsvägen

  Bron över Ystadvägen ska repareras och kommer därför stängas helt för biltrafik mellan 5 och 29 augusti.
 • Elinelundsvägen

  Begränsad framkomlighet längs Elinelundsvägen på grund av cykelbanebygge.
 • Engelbrektsgatan

  På Engelbrektsgatan, mellan Stora Nygatan och Larochegatan, utför VA Syd ledningsarbete.
 • Eriksfältsgatan

  Cykelbana byggs på Eriksfältsgatan under våren 2014.
 • Lantmannagatan

  Längs Lantmannagatan kommer en ny cykelbana att anläggas mellan Ystadsgatan och Lönngatan på östra sidan av vägen. Längs västra körbanan kommer ny kan...
 • Rådmansgatan

  Den 2 mars 2014 flyttade Malmö stad och Skånetrafiken stadsbusstrafiken från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan. Detta gjordes för att bytespunkten...

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Titta här

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

 • Stora Nygatan

  Nyläggning och reparation av vattenledningar gör att gatan behöver stängas fram till den 8 augusti . Arbetet kommer att påverka stadsbusstrafiken där linje 1, 4 och 7 får andra körvägar. Linje 1 och 7 ...
 • Spillepengens trafikplats

  Arbetet pågår fram till december 2015. För att se hur du får köra i cirkulationsplatsen, se länken nedan.
 • Carlsgatan

  Arbetet innebär att trottoaren och högra körfältet fram till Utställningsgatan måste stängas av till mars 2015.

 • Nordenskiöldsgatan

  Måndagen den 31 mars 2014 kommer norra delen av Nordenskiöldsgatan (från Anckargripsgatan till korsningen med Hjälmarekajen) att stängas för all biltrafik fram till den 31 december 2016.Gatan kommer a...

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida