Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till gkkundservice@malmo.se eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Vägarbeten i Malmö

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

Aktuella vägarbeten i Malmö

 • Eriksfältsgatan

  Cykelbana byggs på Eriksfältsgatan under våren 2014.

 • Östra Rönneholmsvägen

  Ett akut fjärrvärmearbete i korsningen med Fersens väg gör att Östra Rönneholmsvägen måste stängas för genomfartstrafik mellan Fersens väg och Carl Gu...
 • MalmöExpressen

  Amiralsgatan

  Från måndagen den 3 februari 2014 ska motorfordon köra dubberiktat på Amiralsgatan vid både Nobeltorget och Folkets Park eftersom hållplatsbyggena för...
 • Lantmannagatan

  Längs Lantmannagatan kommer en ny cykelbana att anläggas mellan Ystadsgatan och Lönngatan på östra sidan av vägen. Längs västra körbanan kommer ny kan...
 • Rådmansgatan

  Den 2 mars 2014 flyttade Malmö stad och Skånetrafiken stadsbusstrafiken från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan. Detta gjordes för att bytespunkten...

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Titta här

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

 • Carlsgatan

  Arbetet innebär att trottoaren och högra körfältet fram till Utställningsgatan måste stängas av till mars 2015.

 • Nordenskiöldsgatan

  Måndagen den 31 mars 2014 kommer norra delen av Nordenskiöldsgatan (från Anckargripsgatan till korsningen med Hjälmarekajen) att stängas för all biltrafik fram till den 31 december 2016.Gatan kommer a...
 • Carl Hillsgatan

  Den 10 mars påbörjas VA-arbete på Carl Hillsgatan där ny dagvattenledning läggs för att minska belastningen på avloppsledningsnätet. Arbetet gör att parkering helt eller delvis kommer försvinna i gata...
 • Djäknegatan

  Eon kommer utföra fjärrvärmearbete inför att MalmöExpressen börjar rulla i juni 2014. Trafiken leds istället om via Drottninggatan - Exercisgatan - Norra Vallgatan för färd mot Malmö C. Trafiken är öp...
 • Hyllie Vattenparksgata-Hyllie Boulevard

  Med start måndagen den 4 november kommer de båda cirkulationsplatserna på Hyllie Vattenparksgatan att stängas av för genomfartstrafik i västlig riktning. Anledningen är att två konstverk kommer...

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Företagslots
För dig som vill bygga bostäder
Malmökommissionen
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka