Individ- och familjeomsorg

Här får du veta mera om organisation och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen i Malmö.

Klicka vidare på menyerna till vänster. Här finns mer information om samarbete, statistik och styrning.

Är du mindre intresserad av organisation och mer intresserad av vilka typer av stöd och hjälp som finns?
Läs mer om Malmö stads insatser för dig som medborgare