Skriv till oss

För att skriva till oss kan du antingen skicka e-post till anders.p.eriksson@malmo.se eller använda formuläret nedan.

Tänk på att informationen du skickar i detta formulär inte skyddas på något sätt och därför bör du inte uppge någon känslig information om dig själv eller någon annan.

Jämställdhet

  
"Hållbar jämställdhet - Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020 i Malmö stad"  ligger till grund för jämställdhetsintegreringen i Malmö stad.
 
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter och våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerade.

Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad har uppdraget att stödja och följa upp utvecklingen med jämställdhetsintegrering. Målgrupper för arbetet är förtroendevalda och anställda i Malmö stad. Målet är att Malmö stad kan säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar.

    

Dela innehåll:

Kontakta oss

Anders Eriksson
Planeringssekreterare
Skriv till oss
E-post: anders.p.eriksson@malmo.se
Tel: 040-341196
Mobil: 0733-596070