Malmö stad söker lokaler

Är du fastighetsägare och har lediga lokaler eller lägenheter?

Malmö stads aktuella lokalbehov finns i dokument nedan. Närmare uppgifter lämnas av aktuell handläggare.  

Fastighetskontorets lokalförsörjningsavdelning, även kallad LiMa (Lokal i Malmö) fungerar som internkonsult för alla förvaltningar inom Malmö stad när det gäller lokalfrågor.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Fastighetskontoret Reception
Postadress
Fastighetskontoret Reception
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Stadshuset, August Palms plats 1
Visa på karta