Malmö stad söker lokaler

Är du fastighetsägare och har lediga lokaler eller lägenheter? Kanske har lokaler som vi i Malmö stad efterfrågar.

Här nedan kan du hämta ett pdf-dokument med Malmö stads aktuella
lokalbehov. I dokumentet framgår vilken typ av lokal som söks och uppgifter om ytor, läge och kontaktperson. Aktuell handläggare
kan berätta mer om lokalprogram med mera.

LiMa

Fastighetskontorets lokalförsörjningsavdelning, även kallad LiMa (Lokal i Malmö) fungerar som internkonsult för alla förvaltningar inom Malmö stad när det gäller lokalfrågor.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Fastighetskontoret Reception
Postadress
Fastighetskontoret Reception
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Stadshuset, August Palms plats 1
Visa på karta