Stadsnätet i Malmö - riktigt snabbt bredband

Stadsnätet är idag ett öppet nät som alla medborgare kan ansluta sig till. Sedan kan du själva välja vilka tjänster och tjänsteleverantörer man önskar utan att vara låst till en specifik tjänsteleverantör. Det ger dig ett brett tjänsteutbud till bra priser, så som till exempel:

Bredbands TV
Internet
Video on demand
Telefoni
Musik/radio
Styrreglering av fastigheter
Larm övervakning
Extern lagring
Möjligheten att arbeta/studera hemifrån

Genom att ansluta dig till Malmö stads stadsnät får du tillgång till ett öppet och oberoende nät som ger dig friheten att välja bland de tjänster som passar för just dig som privat person, företag eller fastighetsägare.

OBS! Malmö stad är ingen tjänsteleverantör och erbjuder ej ovanstående tjänster. Tjänsterna erbjuds via tjänsteleverantörer så som till exempel Telenor, Sydantenn m.fl.

Här pratar vi om fasta, riktigt snabba och stabila uppkopplingar. Stadsnätet  har i princip inga begränsningar i  kapacitet.  

Med Fast IP-telefoni ringer du över hela världen. Det fungerar precis som vanligt, fast det blir billigare.

Direkt, högkvalitativ uppkoppling till just den TV-leverantör du väljer. Paket med mängder av kanaler eller kanske ett lite mindre paket med just dina favoritkanaler.

Om Malmö stads stadsnät

Malmö stad har ett utbyggt stadsnät på ca35 000 meterfiber, som i först hand används av våra kommunala verksamheter. Idag är det ca 600 kommunala verksamheter och totalt ca 1000 fastigheter som använder sig av stadsnätet. Malmö stad började bygga upp sitt stadsnät redan år 1998 och det omfattade då i första hand de kommunala skolorna i Malmö.

Stadsnätet är idag spritt på flera områden i staden och det innebär att vi kan erbjuda företag, fastighetsägare, villor, bostadsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Stadsnätet är konkurrensneutralt, det vill säga det är inte knutet till en enskild tjänsteleverantör. I stället kan du som slutkund välja mellan många tjänsteleverantörer på marknaden av Internetanslutning, IP-telefoni och TV-kanaler.

Varför ska jag ansluta mig till stadsnätet?

Malmö stads stadsnät ger möjligheten att efter eget behov och önskemål fritt välja en eller flera olika tjänsteleverantörer. Det innebär till exempel att om fastigheten eller villaområdet är anslutet till stadsnätet kan varje hyresgäst/villaägare fritt välja bland olika TV-leverantörer, Internetleverantörer och telefonileverantörer. De som inte vill ha vare sig TV eller Internet slipper och de som vill ha alla tänkbara TV-paket och 100Mbit Internet kan välja det. Vissa begränsningar kan finnas beroende på vilka avtal man tecknat med sin tjänsteleverantör.

Att välja anslutning via Malmö stads stadsnät leder till valmöjligheter utan inlåsningseffekt till en leverantör vilket ger bättre kvalitet och service till ett totalt sett lägre pris.

Är du ansluten till Malmö stads stadsnät kan du själv välja och ställa krav på tjänsteleverantörerna eftersom du själv äger rätten till själva fiberuppkopplingen. Det innebär även att du inte är beroende av en tjänsteleverantör utan har friheten att välja och byta när du själv vill. Givetvis beroende på vilka avtal du har tecknat med tjänsteleverantörerna.

En annan fördel är att du får en framtidssäker och trygg uppkoppling. De vanligaste förekommande alternativen för internetuppkoppling idag är i jämförelse med stadsnätet gammaldags system som inte räcker till för många av de nya tjänster som redan finns och som kommer inom en snar framtid.

Dessutom ökar mervärdet på bostaden/fastigheten/lägenheterna vid försäljning. Se det som en investering då kraven på högre bandbredd/hastighet höjs hela tiden. Precis som för vatten och el så kommer det att vara självklart att även villor och fastigheter framöver har en fiberanslutning.

Vill du ansluta dig till stadsnätet?

Malmö stads stadsnät ansluter fastigheter och villaområden. Är du privatperson i hyreshus bör du prata din hyresvärd eller fastighetsägare. Bor du i villa eller bostadsrättsförening kontaktar du din samfällighet eller styrelse.

Sex steg till stadsnät:

  • Sammanställ intresse i din fastighet/förening eller ditt villaområde.
  • Föreningen/ägaren/styrelsen kontaktar tjänsteleverantörer för offertförfrågan. (Tips är att ta in från flera leverantörer)
  • Ni får in tjänste- och priserbjudande från olika tjänsteleverantörer.
  • Föreningen/ägaren/styrelsen väljer den/de tjänsteleverantörer som bäst motsvarar era behov.
  • Föreningen/ägaren/styrelsen kontaktar Malmö stads stadsnät, som ansluter din fastighet eller ditt villaområde till stadsnätet.
  • Tjänsteleverantören monterar den utrustning som krävs för de tjänster ni har valt. Ni tecknar sedan individuellt avtal med tjänsteleverantören om de tjänsteutbud ni önskar.

Vad kostar det?

Fastigheten eller villaområdet betalar en fast engångsavgift för anslutning till stadsnätet.
Kostnaden för en anslutning till stadsnätet är beroende av flera faktorer. Kontakta oss så tittar vi på förutsättningarna i just ditt fall.

Därefter tillkommer kostnad till tjänsteleverantören för de tjänster du väljer.

Felanmälan
Om du får fel skall du vända dig till din tjänsteleverantör. Det är viktigt att de först får ta emot din felanmälan. Du hittar telefonnummer och mailadress i det avtal du har med leverantören.

Kontakt
Maila gärna oss på bredband@malmo.se så kontaktar vi er för vidare dialog.

Kontakta oss

Maila gärna oss på bredband@malmo.se så kontaktar vi er för vidare dialog

Kontakta oss

Maila gärna oss på bredband@malmo.se så kontaktar vi er för vidare dialog

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Frukostmöten 07:07am
Malmökommissionen