Rekrytering

Personalen är företagens viktigaste resurs. Här är information om var du kan få hjälp med rekrytering och bemanning. Läs mer under respektive rubrik i menyn till vänster.

Du får också tips på hur du kan rekrytera styrelsemedlemmar som passar just ditt företag.

Det finns en rad företag i Malmö som kan hjälpa till med chefsbedömningar, rekrytering och bemanning. Vi har ställt samman en lista över flera av dem. Om du saknar något företag i listan, hör av dig till nina.karlsson@malmo.se

Några vanliga frågor

Under hur lång tid har jag möjlighet att provanställa personal?
En provanställning får, enligt lagen om anställningsskydd, pågå högst sex månader. Därefter övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om ingen av parterna meddelat annat. Arbetsgivaren måste meddela den anställde minst 14 dagar innan han önskar att provanställningen ska avbrytas. Arbetstagaren behöver inte ge besked utan kan avbryta provanställningen med omedelbar verkan om inget annat avtalats.

Vår styrelse behöver förstärkning. Kan jag få hjälp med detta av någon av de offentliga aktörerna?
Både ALMI och Teknopol erbjuder rekryteringshjälp inom detta område. ALMI har ett program kallat Se till din styrelse som arbetar med förmedling av styrelseledarmöter. De vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Teknopol vänder sig till entreprenörer och nybildade forskningsbaserade företag.

Vårt företag vill ta emot en praktikant. Vilken organisation förmedlar dessa?
Genom Arbetsförmedlingen förmedlas arbetspraktik för arbetssökande personer. Andra aktörer som arbetar med detta är lokala Komvux, Stadsdelsförvaltningarna samt Arbets- och utvecklingscentra. Tag kontakt med den aktör som finns i din närhet. Vill företaget ta emot en ungdomspraktikant 16-20 år, kontakta Praktikservice.

Arbetsförmedlingen

Af erbjuder företag rekryteringshjälp på flera olika sätt. www.amv.se

AF Öresund

För information om arbetsmarknaden i Öresundsregionen. www.oresundsinfo.org

Universitet/högskola

Kurser och program på Malmö Högskola. www.mah.se
Kurser och program Lunds universitet. www.lu.se

Kompetensutveckla personal? Läs mer här

Kontakta oss

Malmö stads Företagslots
Skriv till oss
E-post: foretagslots@malmo.se
Tel: 040 34 30 00
Telefontider
Mån - tors 09.00 - 15.00
Näringslivskontoret
Skriv till oss
E-post: malmobusiness@malmo.se
Tel: 040 34 17 00
Fax: 040 611 27 06
Telefontider
Vardagar 08.00 - 16.30
Postadress
Näringslivskontoret
Malmö stad, Lugna gatan 84
205 80 Malmö
Besöksadress
Lugna gatan 84
Visa på karta
Besökstider
Vardagar 08.00 - 16.30
Webbsida

Kontakta oss

Näringslivskontoret
Skriv till oss
E-post: malmobusiness@malmo.se
Tel: 040 34 17 00
Fax: 040 611 27 06
Telefontider
Vardagar 08.00 - 16.30
Postadress
Näringslivskontoret
Malmö stad, Lugna gatan 84
205 80 Malmö
Besöksadress
Lugna gatan 84
Visa på karta
Besökstider
Vardagar 08.00 - 16.30
Webbsida
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Frukostmöten 07:07am