Välkommen till gatukontoret!

Gatukontoret arbetar med att utveckla, förvalta och förnya ytorna i staden där Malmöbor och besökare ska kunna ha ett gott stadsliv.

Vi vill skapa ett Malmö där man hellre är ute än inne

Vi vill att Malmö ska bli en stad där man hellre är ute än inne. En stad där "vardagsrummet" är så attraktivt och säkert att alla känner sig välkomna. Välkomna att "bara hänga", delta i aktiviteter, motionera eller mötas.

Gatukontorets verksamhet spänner över ett brett fält: allt från att anordna arrangemang i stadsmiljön till att underhålla gator, torg och parker. Sammanfattningsvis kan man säga att vi arbetar för att erbjuda attraktiva, tillgängliga, säkra och ekologiskt hållbara stadsmiljöer och trafiksystem.

Läs mer om allt vi gör i vår tidning Stadsliv, se länk nedan. Stadsliv riktar sig bland annat till fackmän i andra kommuner, leverantörer och till andra samarbetspartners. Tidningen innehåller intressant läsning även för dig som saknar fackkunskaper men vill veta mer om utvecklingen av Malmös offentliga rum.

Du kan också läsa mer om oss i vår broschyr "Följ med gatukontoret i Malmö", länk finns nedan.

Vill du veta mer om oss som jobbar på gatukontoret, hittar du mer under "Jobba hos oss". Du är varmt välkommen att kontakta oss om du undrar över något mer!

Dela innehåll:

Kontakta oss

Vänd dig till Kundservice för att felanmäla och lämna synpunkter. Övriga frågor till Gatukontoret.

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida
Gatukontoret
Skriv till oss
E-post: gatukontoret@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Gatukontoret
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Stadshuset, August Palms plats 1
Visa på karta