Gatukontorets kundservice

Här kan du rapportera om något gått sönder eller lämna synpunkter på hur Malmös gator, torg och parker sköts. Du kan också ställa frågor.

Felanmäl eller fråga

Allra helst vill vi att du använder formuläret nedan för att felanmäla eller ställa din fråga. Om det inte är möjligt hittar du övriga kontaktuppgifter till höger.

Använder du mobil eller surfplatta? Gå istället till malmo.se/peka och välj Felanmälan där.

Observera att det du skickar via formuläret, webbappen eller e-post bara hanteras under kontorstid. Är det riktigt akuta ärenden, t ex en grop utan avspärrningar, ber vi dig ringa istället.

När du registrerar din anmälan lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Läs mer

Vad kan jag felanmäla?

En felanmälan eller fråga på den här sidan går till gatukontorets kundservice som har hand om dessa områden:

 • gator
 • cykelbanor
 • gångbanor/trottoarer
 • vägar
 • parkeringsfrågor (ska du ansöka om parkeringstillstånd vänder du dig inte till Kundservice utan till Trafiknämndens kansli >>)
 • parker
 • stränder
 • lekplatser
 • hundrastplatser
 • gatubelysning
 • trafiksignaler
 • renhållning
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • ombyggnadsprojekt
 • skyltar
 • offentliga toaletter
 • rännstensbrunnar
 • skadedjursbekämpning

Vad händer sedan?

Varje felanmälan eller fråga får ett ärendenummer. Det är detta ärendenummer du anger om du längre fram vill kontakta oss, till exempel för att du tycker att det har gått lång tid utan att något har hänt.

Felen som anmäls åtgärdas olika snabbt beroende på hur allvarliga de är. Är det fara för liv eller egendom ger det högsta prioritet.

Du som anmäler ska, om du vill det, inom två veckor få besked om vad som har gjorts eller vad som kommer att göras.

Direktadress till den här sidan är www.malmo.se/kundservice/gk

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Skriv till oss
E-post: gkkundservice@malmo.se
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Skriv till oss
E-post: gkkundservice@malmo.se
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka