Klubba Foto: futureimagebank.com

Tekniska nämnden

Milan Obradovic (S) är tekniska nämndens ordförande. Han är också kommunalråd med beredningansvar för boende och infrastruktur.

Karolina Skog (MP) är 1:a vice ordförande i tekniska nämnden och är även kommunalråd med framtidens trafik som verksamhetsområde.
Håkan Fäldt (M) är 2:a vice ordförande i tekniska nämnden och är bland annat också ledamot i kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare (se nedan).

Under tekniska nämnden ligger två förvaltningar: fastighetskontoret och gatukontoret.

Ledamöter och ersättare

Milan Obradovic (S)
Karolina Skog (MP)
Håkan Fäldt (M)
Yvonne Köhler-Olsson (S)
Eva Sjöstedt (S)
Benthon Tisell (S)
Lars-Göran Jönsson (M)
Rune Andersson (FP)
Stefan Plath (SD)
Joseph Prai (S)
Magdalena Beck (S)
Fehim Yilmaz (S)
Cecilia Bergman (MP)
Kjell-Arne Svärd (V)
Bob Eriksson (M)
John Roslund (M)
Noria Manouchi (M)
Anders Pripp (SD)

ordförande
1:a vice ordf
2:a vice ordf
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic.

Tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic.

Sammanträdesdatum 2014

2014  
MÅNAD DATUM
Januari 22
Februari 26
Mars 26
April 23
Maj 21
Juni 11
Juli -
Augusti 27
September 24
Oktober 22
November 19
December 10

Direkt till den här sidan:
www.malmo.se/tn

Läs mer om hur Malmö styrs politiskt

Kontakt

Tekniska nämndens ordförande: Milan Obradovic, milan.obradovic@malmo.se
1:a vice ordförande: Karolina Skog, karolina.skog@malmo.se
2:a vice ordförande: Håkan Fäldt, hakan.faldt@malmo.se

Kontakta oss

Gatukontoret
Skriv till oss
E-post: gatukontoret@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Tekniska nämnden
Skriv till oss
E-post: tekniskanamnden@malmo.se
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Malmöinitiativet
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka