Klubba Foto: futureimagebank.com

Tekniska nämnden

Här hittar du vilka ledamöter som ingår i tekniska nämnden, sammanträdesdatum och nämndshandlingar.

Milan Obradovic (S) är tekniska nämndens ordförande. Han är också kommunalråd med beredningansvar för boende och infrastruktur. Karolina Skog (MP) är 1:a vice ordförande i tekniska nämnden och är även kommunalråd med framtidens trafik som verksamhetsområde.
Håkan Fäldt (M) är 2:a vice ordförande i tekniska nämnden och är bland annat också ledamot i kommunstyrelsen.

Under tekniska nämnden finns två förvaltningar: fastighetskontoret och gatukontoret.

Tekniska nämndens ordinarie ledamöter och ersättare

 • Milan Obradovic (S), ordförande 
 • Karolina Skog (MP), 1:a vice orförande
 • Håkan Fäldt (M), 2:a vice ordförande
 • Yvonne Köhler-Olsson (S), ledamot
 • Eva Sjöstedt (S), ledamot
 • Benthon Tisell (S), ledamot
 • Lars-Göran Jönsson (M), ledamot
 • Rune Andersson (FP), ledamot
 • Stefan Plath (SD), ledamot
 • Joseph Prai (S), ersättare
 • Magdalena Beck (S), ersättare
 • Fehim Yilmaz (S), ersättare
 • Cecilia Bergman (MP), ersättare
 • Kjell-Arne Svärd (V), ersättare
 • Bob Eriksson (M), ersättare
 • John Roslund (M), ersättare
 • Noria Manouchi (M), ersättare
 • Anders Pripp (SD), ersättare

Kontakt

Tekniska nämndens ordförande: Milan Obradovic, milan.obradovic@malmo.se
1:a vice ordförande: Karolina Skog, karolina.skog@malmo.se
2:a vice ordförande: Håkan Fäldt, hakan.faldt@malmo.se

Tekniska nämndens kansli, se kontaktruta till höger.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontoret
Skriv till oss
E-post: gatukontoret@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Tekniska nämnden
Skriv till oss
E-post: tekniskanamnden@malmo.se