Markskötsel

Bild: Peter Adamsson

Inom stadsmiljö finns växthus, maskinsop & cityvaktmästare, grönskötsel av parker & gator och utemiljö till fastigheter.
Klipper gräsmattor exempelvis paradytor i Pildammarna, stora gräsytor som på Ribersborg och Sibbarp och gräsytor i Malmö stads parker.
Skötsel av grönytor i Pildammsparken, Kungs- och Slottsparken, utemiljö runt stadsbiblioteket, Rönnen, Sus Malmö södra med flera.
Skötseln innefattas av ogräsrensning, skötsel av buskar och träd, grusytor, asfaltytor, trädfällning, plantering av träd, buskar och pereener med mera.
 
Växthusen
Odling av blommor samt plantering av Malmös blomsterprogram och julskyltning. Alla uppdrag med blomsterplantering
 
Sopmaskiner
Vi utför maskinsopning på gator och torg, parkeringsplatser, gårdsplaner,
gångbanor och parkeringsgarage med varierande storlek.        
_____________________________________________________
CITYVAKTMÄSTARNA
Cityvaktmästarna är en fixargrupp som står till gatukontorets förfogande. De servar allmänheten i Malmö stad.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • rensa brunnar
  • ta upp tappade nycklar ur brunnar
  • göra mindre stenarbeten så att folk inte snubblar
  • ta bort döda djur
  • sanera och röja på trafikolycksplatser
  • ta bort affischer och klotter på vägmärken, belysningsstolpar, p- korgar m.m.
  • tvätta, vrida och justera vägmärken
  • en man utför trafikräkning åt gatukontoret.
  • En person har hand om underhåll, nyläggning och bortfräsning av vägmarkeringar i västra Malmö. Målar även i p-hus, garage och idrottshallar.
  • Vi sköter service och underhåll på alla busshållplatser i Malmö åt Skånetrafiken.

Dela innehåll:

Kontakta oss