Service

Bild: Peter Adamsson

Servicepunkten
I nära samarbete med VISAB, erbjuder vi helhetslösningar för våra kunders fordon ex. bilpoolskoncept. I samband med service och underhåll av kundens fordon erbjuder vi: hämtning och lämning av fordon hos kunden, tillsyn av fordonens serviceplan samt däckbyte, invändig/utvändig tvätt, support av alkolås och ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet). Även tankning av fordon, okulär besiktning och snabbservice ingår i servicepunktens tjänster.

Fordonsverkstad
Vi servar och reparerar Malmö stads fordonsflotta från små personbilar och renhållningsmaskiner till tunga lastbilar. Vi utför reparationer och ombesiktar fordon som blivit underkända av Svensk bilprovning. Vi utför komplett underhåll och reparationer av samtliga fordon och tillhörande utrustning för Räddningstjänsten syd. Vi servar och reparerar småmaskiner typ motorsågar, gräsklippare mm.

Macken
Vi erbjuder miljövänliga bränslen: syntetisk diesel, etanol samt även bensin 95.

Gods och maskinuthyrning
Utför uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner, allt från borrmaskiner till manskapsbodar. Uthyrning av avstängningsmaterial för arbete i gatumiljö. Det sortiment vi inte har ordnar vi hos våra samarbetspartners.

Förråd/Butik
VA- och markförråd säljer VA material till vatten och avloppsarbeten, betongvaror, trävaror, byggmaterial m.m.
Butiken säljer förbrukningsmaterial exempelvis järnhandelsvaror, skyddsvaror, engångsartiklar, hygienprodukter, trädgårdsartiklar, kemprodukter, miljögodkända drivmedel på dunk.

Smedjan
Utför tillverkning, underhåll och reparationsarbete. Tillverkar smidesdekorationer till Malmö stad såsom blomsterkorgar, staket, inbrottsgaller, belysningsarmatur mm. Här har kunden möjlighet att få sina visioner omsatta från tanke till handling genom nära samarbete med den erkända yrkeskompetens som finns i verksamheten.

Trafik
Ansvarar för uppsättning, tillsyn och underhåll av vägmärke och vägvisning i Malmö stad. Trafik utför även trafikavstängningar, uppsättning av flaggstänger, trafikhinder, räcken, bänkar och cykelställ, samt vägtransportledning av tunga transporter.  

Dela innehåll:

Kontakta oss