Administrativ avdelning

Juridik & Kansli svarar för sekreterarskap och administrativ service till stadsbyggnadsnämnden, direktören och till ledningsgruppen i frågor av övergripande karaktär. Enheten svarar vidare för juridisk konsultation åt kontorets verksamheter samt post- och diariehantering. Enheten deltar också i andra frågor som är förvaltningsgemensamma.

HR- och Ekonomienheten ansvarar för den ekonomiska och personaladministrativa handläggningen inom förvaltningen. Enhetens huvuduppgifter är att utarbeta över-gripande policys och riktlinjer inom verksamhetsområdet. Enheten skall vidare ge stöd och råd till direktör och avdelningsledningar inom kompetensområdet

Kommunikationssenheten har det övergripande ansvaret för kommunikation och marknadsföring. Enheten har vidare det operativa ansvaret för hemsida (webbplats) foto/reprotjänster, modellproduktion och kontorets bibliotek. Enheten svarar för kontorets internationella kontakter och StadsbyggnadsForum.

Enheten för Bostadsanpassning och tillgänglighet ansvarar för handläggning av ärenden rörande bostadsanpassning. Till enheten för bostadsanpassning hör också Malmö stads tillgänglighetsrådgivare.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Göran Blomé
Avdelningschef
Skriv till oss
E-post: goran.blome@malmo.se
Tel: 040-342418