Revisionskontoret

På revisionskontoret arbetar elva tjänstemän under ledning av revisionsdirektör George Smidlund.

Revisionskontoret arbetar efter en revisionsplan som fastställs av revisorskollegiet varje år.

Yrkesrevisorerna arbetar med inriktning på specifika nämnder/styrelser samt ansvarar därutöver för kommunövergripande eller nämndsspecifika granskningsprojekt. De biträder också styrgrupperna i deras arbete. Utöver egna granskningar anlitas även konsulter för olika granskningsinsatser.

Revisionsdirektör George Smidlund
Certifierad kommunal revisor
0709-341959
george.smidlund@malmo.se

Christin Menander
Revisionskontorets expedition
0709-341955
christin.menander@malmo.se

Fredrik Edler
Revisor: Kommunstyrelsen
Lekmannarevisorsstöd: Sydvatten AB, Kommunassurans Syd AB, VA Syd och stiftelserna Mecena, Malmö Sommargårdar, Fontänhuset samt finansiella samordningsförbundet FinSam
0709-716132
fredrik.edler1@malmo.se

Per Nilsson
Börjar sin anställning 2014-10-06. Efterträder Tommy Larsson
Revisor: Miljönämnden och Teknisk nämnden (Fastighetskontoret)
Lekmannarevisorsstöd: Malmö Symfoniorkester AB (MSO) och Malmö Stadsteater AB (MST)
0709-341949

Richard Magnusson
Revisor: Stadsbyggnadsnämnden och Sociala resursnämnden
Lekmannarevisorsstöd: MKB Fastighets AB och Malmö kommuns Parkerings AB
0729-636585
richard.magnusson@malmo.se

Kaj Oldrup
Certifierad kommunal revisor: Kulturnämnden och Grundskolenämnden
0709-341970
kaj.oldrup@malmo.se

Fredrik Jerntorp
Revisor: Servicenämnden och Stadsområdesnämnden Öster
Lekmannarevisorsstöd: Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV
0709-711607
fredrik.jerntorp@malmo.se

Olof Hammar
Certifierad kommunal revisor: Teknisk nämnden (Gatukontoret),  Stadsområdesnämnden Innerstaden och Förtroendenämnden
Lekmannarevisorsstöd: Vagnparken i Skåne AB (ViSAB)
0709-711606
olof.hammar@malmo.se

Göran Holmberg
Revisor: Stadsområdesnämnden Väster, Stadsområdesnämnden Norr och Valnämnden
Revisorsstöd: Stiftelsen Kockum Fritid
0709-34 19 68
goran.holmberg@malmo.se

Nina Hellström
Revisor: Stadsområdesnämnden Söder, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Medeon AB och Minc i Sverige AB, Räddningstjänsten Syd, Malmö Opera och Musikteater AB och Malmö Dansteater AB
0729-635527
nina.hellstrom@malmo.se

Lotta Onsö
Tjänstledig för studier fr o m 2014-09-01 tom 2015-05-31.
0729-635526
lotta.onso@malmo.se

Fia Lindher
Vikarie tom 2015-08-31
Revisor: Stadsområdesnämnden Söder, Fritidsnämnden och Överförmyndarnämnden
0729-635527
fia.lindher@malmo.se

Dela innehåll: