Årsrapporter 2013

Efter bokslutsgranskningen har årsrapporter upprättats och översänts till samtliga nämnder och styrelsen.

Årsrapporten innehåller en redovisning av samtliga granskningsinsatser som berört nämnden/styrelsen under verksamhetsåret.

En enhetlig modell, som innehåller en tregradig skala, har utarbetats för att bedöma nämndens/styrelsens ledning, styrning, uppföljning och interna kontroll av verksamhet, ekonomi och rutiner.

Öppna/Ladda ner

Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden

Tekniska nämnden Gk
Tekniska nämnden Fk
Stadsbyggnadsndn

Servicenämnden
Miljönämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Sociala resursnämnden

Stadsområdesnämnden Norr
Stadsområdesnämnden Väster

Stadsområdesnämnden Söder
Stadsområdesnämnden Öster
Stadsområdesnämnden Innerstaden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden

Avslutade nämnder 130630:
SDF Centrum
SDF Södra Innerstaden
SDF Västra Innerstaden
SDF Limhamn-BunkefloS
DF Hyllie

SDF Fosie
SDF Oxie
SDF Rosengård
SDF HusieS
DF Kirseberg

Dela innehåll: