Dialogforum

VI HAR ALLA ETT ANSVAR!

Oavsett i vilket sammanhang vi hör, ser eller på annat sätt kommer i kontakt med situationer som kränker den enskilde människan, har vi en moralisk skyldighet att påtala dessa förhållanden.

Inledningsvis måste vi dock börja med oss själva. Detta kan ske genom att vi klargör våra egna värderingar inför människor som tillhör en annan religiös eller etnisk grupp än den vi själva tillhör. Våra förutfattade uppfattningar om varandra, kan på ett negativt sätt förhindra oss från att utveckla positiva möten i både det offentliga och privata rummet.

För att söka motverka och motarbeta etnisk och religiös diskriminering bildades projektet Dialogforum.

Dialogforum bygger på medborgarnas delaktighet och strävan att skapa ett samhälle som är befriat från fysiskt och psykiskt våld.

Alla goda krafter i vår stad måste samverka för att Dialogforums arbete ska ge resultat. Din villighet och ditt engagemang är viktiga verktyg för detta!

Testa din egen villighet att sträva efter Dialogforums målsättning genom att ta ställning till nedanstående att-satser;

  I min egenskap av medborgare i Malmö stad lovar jag;  
* Att inför mig själv blottlägga mina föreställningar om människor med tillhörighet i andra religioner eller etniska grupper än de jag själv tillhör.  
* Att söka bli medveten om på vilket sätt mina föreställningar bidrar till eller förhindrar framväxten av ett hållbart medmänskligt samhällsklimat.  
* Att aktivt söka motverka mina generaliseringar om andra människor till förmån för, i varje situation, en individuell bedömning.  
* Att inte låta mina eventuellt tidigare erfarenheter av negativ art förhindra uppkomsten av framtida positiva möten mellan människor.  
* Att i varje situation där människovärdet kränks försvara principen om alla människors lika värde.  

   
Malmö stad vänder sig således till dig som bor eller vistas i Malmö, med en vädjan om att vara en av alla dessa goda krafter!

Mottot är: "Alla människors lika värde — nu och i framtiden!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Förmedlingstjänst för hatbrottsdrabbade
För dig som drabbats av hatbrott erbjuder Malmö stad en möjlighet att vända sig till en förmedlingstjänst där du får hjälp i dina kontakter med myndigheter. Malmö stad ser ett stort behov av en sådan här förmedlingstjänst, och det är anledningen till att denna nu inrättas. Medborgare som drabbas av kriminella övergrepp som kan betecknas som hatbrott är i en speciellt utsatt situation. Behov av psykosociala stödinsatser bör därför särskilt uppmärksammas för medborgare som utsätts för hatbrott.

I praktiken går det till så att du som drabbats av ett hatbrott sänder in en kopia på polisanmälan till Björn Lagerbäck på Förmedlingen. Adressen hittar du till höger.

Björn Lagerbäck kan i ärendet även kontaktas via telefon på 040-34 29 12 eller 0705-74 34 09.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontakta oss

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Förmedlingstjänst för hatbrottsdrabbade

Björn Lagerbäck
Malmö stad
Stadskontoret
Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad
Föreningsgatan 26
205 80 Malmö

Tel. 040-34 29 12
Mobil. 0705-74 34 09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Malmöinitiativet
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka