Dialogforum

VI HAR ALLA ETT ANSVAR!

Oavsett i vilket sammanhang vi hör, ser eller på annat sätt kommer i kontakt med situationer som kränker den enskilde människan, har vi en moralisk skyldighet att påtala dessa förhållanden.

Dialogforum bildades för att söka motverka och motarbeta etnisk och religiös diskriminering.

Dialogforum bygger på medborgarnas delaktighet och strävan att skapa ett samhälle som är befriat från fysiskt och psykiskt våld.

Alla goda krafter i vår stad måste samverka för att Dialogforums arbete ska ge resultat. Din villighet och ditt engagemang är viktiga verktyg för detta!

Testa din egen villighet att sträva efter Dialogforums målsättning genom att ta ställning till nedanstående att-satser;

  I min egenskap av medborgare i Malmö stad lovar jag;  
* Att inför mig själv blottlägga mina föreställningar om människor med tillhörighet i andra religioner eller etniska grupper än de jag själv tillhör.  
* Att söka bli medveten om på vilket sätt mina föreställningar bidrar till eller förhindrar framväxten av ett hållbart medmänskligt samhällsklimat.  
* Att aktivt söka motverka mina generaliseringar om andra människor till förmån för, i varje situation, en individuell bedömning.  
* Att inte låta mina eventuellt tidigare erfarenheter av negativ art förhindra uppkomsten av framtida positiva möten mellan människor.  
* Att i varje situation där människovärdet kränks försvara principen om alla människors lika värde.  

   
Malmö stad vänder sig således till dig som bor eller vistas i Malmö, med en vädjan om att vara en av alla dessa goda krafter!

Mottot är: "Alla människors lika värde — nu och i framtiden!"

Dela innehåll:

Kontakta oss

Jenny Malmsten
Projektsekr
Skriv till oss
E-post: jenny.malmsten@malmo.se
Tel: 040-340468
Mobil: 0733-598403