Pedagog Malmö

Pedagogisk inspiration för pedagoger av pedagoger - i Malmö.

Syfte

•Sprida goda pedagogiska exempel.
•Synliggöra de kunskaper och erfarenheter som finns bland Malmös pedagoger.
•Bidra till nätverkande och utbyte av tankar och erfarenheter.
•Fokus på Malmös pedagogiska arbete.
•Den naturliga platsen för att få reda på vad som händer  i Malmöregionen gällande kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser.

Målgrupp: All pedagogisk skolpersonal i Malmö i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning i kommunala skolor och friskolor.

Bakgrund

Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) fick den 2 maj 2011 i uppdrag av programägargruppen för Skolkompassen "att hålla ihop en pilottest av ett nytt arbetssätt via olika IT-lösningar samt göra en implementeringsplan för ett nytt arbetssätt", se Skolkompassens infobrev.

Inspiration från Pedagog Stockholm

Under arbetet med Skolwebben växte det fram en idé om att en del av Skolwebben skulle kunna bestå av en inspirationswebbplats för pedagoger. Idén är hämtad från Stockholm stad där man har skapat webbplatsen www.pedagogstockholm.se . En projektgrupp på CPI formulerade en vision och idéskiss för en liknande inspirationswebbplats som Pedagog Stockholm men med tydligt lokalt fokus i Malmö. Projektgruppen tackar Pedagog Stockholm för all uppmuntran och alla erfarenheter ni generöst delat med er av.  

Projektidé godkänd av Skolkompassen och utbildningsdirektör

Den 27 september presenterades CPI:s förslag om en inspirationswebbplats för Malmös pedagoger för Skolkompassen samt utbildningsdirektör Matz Nilsson.

Framtiden:

Målsättningen är att arbetet med Pedagog Malmö ska samordnas av en journalistutbildad huvudredaktör. Att funktioner och möjligheter i webbplatsen ska utvecklas. Att samverkan med fler verksamheter inom Malmö ska utökas och sist men inte minst — att fler och fler pedagoger ska inspirera varandra med hjälp av Pedagog Malmö.


Projektgrupp på Centrum för Pedagogisk Inspiration:

Charlotte Christoffersen, charlotte.christoffersen@skola.malmo.se
Mattias Bystedt, mattias.bystedt@skola.malmo.se
Carl Löthman, carl.lothman@skola.malmo.se
Fredrik Selarp, fredrik.selarp@skola.malmo.se

Dela innehåll:

Kontakta oss

CPI Centrum för Pedagogisk Inspiration
Skriv till oss
E-post: cpi@malmo.se
Tel: 040 343113
Postadress
CPI Centrum för Pedagogisk Inspiration
Rönnbladsgatan 1 B
212 16 Malmö
Besöksadress
Rönnbladsgatan 1 B
Visa på karta
Besökstider
kl.08.00 - 16.30 mån-tor / kl.08.00 - 15.00 fredag