Individ- och familjeomsorg

Här får du veta mera om organisation och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen i Malmö.

Klicka vidare på menyerna till vänster. Här finns mer information om samarbete, statistik och styrning.

Är du mindre intresserad av organisation och mer intresserad av vilka typer av stöd och hjälp som finns?
Läs mer om Malmö stads insatser för dig som medborgare

Dela innehåll:

Kontakta oss

Malmö stad
Skriv till oss
E-post: malmostad@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Telefontider
Vardagar 07.30 - 17.00
Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Kontakta oss

Malmö stad
Skriv till oss
E-post: malmostad@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Telefontider
Vardagar 07.30 - 17.00
Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö