Trygghet och säkerhet

Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet bildades i juli 2010. Målet är att skapa förutsättning för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö men också ta initiativ till nya lösningar.

Avdelningen ansvarar för samordning av drog-, olycks- och brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Avdelningen för trygghet och säkerhet har bland annat följande uppdrag:

  • Brottsförebyggande verksamhet. Konkret exempel: "Malmö - Trygg och säker stad", en överenskommelse om samverkan med polisen.
  • Drogförebyggande verksamhet. Konkret exempel: Trygg krog, utbildningsserie under 2011 inför en nystart på det drogförebyggande arbetet.
  • Intern säkerhet. Konkret exempel: incidenthanteringssystem, säkerhetsutredningar och systematiskt brandskyddsarbete.
  • Försäkringslösningar. Konkret exempel: olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar i våra verksamheter.
  • Krisberedskap. Konkret exempel: ny central krisledningsplan gäller från 1 januari 2012, Samverkansråd med näringsliv och myndigheter i Malmö.
  • Krisstöd. Konkret exempel: Informations- och stödcentra för medborgare om Malmö skulle drabbas av en allvarlig händelse.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss