Organisationen

Avdelningen för trygghet och säkerhet finns på stadskontoret för att samordna uppdragen brotts-, drog- och olycksprevention, intern säkerhet och krisberedskap. Samordning sker via flera nätverk med representanter från kommunens verksamheter. Personerna i dessa nätverk har utsetts av sina förvaltningar och bolag att ansvara för den egna verksamhetens processer.

Utöver nätverken organiserar avdelningen Malmös centrala krisledning med tillhörande larmfunktion med ständig beredskap för kommunen (läs mer under Malmös krisberedskap).

Avdelningen ingår också i organisationer som spänner över flera myndigheter i Malmö, som t.ex. samverkansrådet med samhällsviktiga verksamheter, samverkansöverenskommelse med polisen och Trygg krog med Malmös krögare.

I Malmö finns dessutom många fler kolleger som arbetar för en trygg och säker kommun med sina dagliga insatser. Det kan handla om allt från områdesplaner till individuella trygghetslarm.

Kontakta oss

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka