Samverkansrådet

Varje år kallar Malmö stad till ett Samverkansråd med de aktörer som är viktiga parter vid en kris (t.ex. TeliaSonera, E.ON, Polisen, Sveriges radio och Sydvatten). Sammankallande är stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet.  

Syftet med rådet är att öka kännedomen om varandras verksamheter och tydliggöra olika ansvarsområden vid en extraordinär händelse*.

Kommunens ansvar

Det är kommunens geografiska områdesansvar (enligt lagen om extraordinära händelser) som ligger till grund för Malmös värdskap. Och vid en inträffad händelse är det kommunens ansvar att samordna alla aktörerna.

Samverkansråd kallas i vissa kommuner även krishanteringsråd.

* Lagstiftningen talar om en extraordinär händelse och då avses en händelse som avviker från det normala, är en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

Organisationer som ingår i Malmös Samverkansråd är:

Citytunneln
E.ON
Fos (en paraplyorganisation för frivilligorganisationer bl.a. Lottakåren och Motorcykelkåren)
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Luftfartsverket
Länsarbetsnämnden
Länsstyrelsen i Skåne
Migrationsverket
NCC
Polismyndigheten i Skåne
Region Skåne
Räddningstjänsten Syd
Röda korset
Skanska
SMHI
SOS Alarm
SOS International
Svenska kyrkan
Sveriges radio
Sydvatten
Säpo
TeliaSonera
Trafikverket (bl.a. gamla Vägverket och Banverket)
Tullverket
Öresundsbron

Kranskommuner med storstadsrisk som ingår i Malmös Samverkansråd är:

Burlöv
Kävlinge
Lomma
Lund
Staffanstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss