Omsorg, vård & stöd

Här hittar du information om vård- och omsorgsverksamheten brukarundersökningar i Malmö.

Söker du omsorg, vård eller stöd i Malmö? Här kan du läsa om vad du kan få hjälp med och hur du ansöker.

Organisation

Malmös fem stadsområden ansvarar för att ge vård- och omsorgservice till Malmöborna. Sociala resursförvaltningen ansvara för LSS-verksamheten och kommunövergripande verksamheter.

Stadskontoret och stödjer kommunstyrelsen när det gäller samordning, ledning och styrning av kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Till exempel tar vi fram mål, riktlinjer och handlingsprogram för Malmös vård och omsorg. Avdelningen ska även vara ett stöd till stadsdelarnas långsiktiga planerings- och utvecklingsfrågor. Vi företräder Malmö i regionala, nationella och andra externa sammanhang.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadskontoret
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Stadskontoret
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Eva Lundberg
Enhetschef
Skriv till oss
E-post: Eva.Lundberg@malmo.se
Tel: 040-347780