Tema Äldreomsorg

Malmö stad ger omsorg, vård och stöd till äldre Malmöbor. Vi arbetar med att förebygga skador och olyckor, samt med att öka känslan av trygghet för äldre. En viktig del i arbetet är även att öka det sociala innehållet i de äldres vardag.

Läs om våra studiebesöksobjekt nedan. Fyll därefter i vårt bokningsformulär. Är ni intresserade av flera teman går det självklart bra att göra flera val.

Gör en bokningsförfrågan

För att öka det sociala innehållet i de äldres vardag satsar Malmö stad på att metodiskt utveckla och höja kvaliteten i äldreomsorgen. Visa studiebesöksobjekt Guldstunder i äldres vardag.

Projekt vårdplanering i hemmet ses som ett alternativ till samordnad vårdplanering (SVPL) på sjukhus. Visa studiebesöksobjekt Vårdplanering i hemmet.

Mötesplatsen är en av flera platser i Malmö där äldre kan umgås, träffa nya vänner och ta del av fysiska aktiviteter. Visa studiebesöksobjekt Mötesplats Lindgården.

Havsuttern har blivit uppmärksammad i boendedelegationens arbete om hur ett trygghetsboende kan se ut. Visa studiebesöksobjekt Havsutterns trygghetsboende.

Besök Club Cefalon som är en dagverksamhet för demenssjuka yngre än 65 år. Visa studiebesöksobjekt Dagverksamhet för yngre dementa.

Trygghetshotellet är till för Malmöbor som vill ha social samvaro, men inte behöver vård i större omfattning. Visa studiebesöksobjekt Trygghetshotell.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet/Study Visit Unit
Skriv till oss
E-post: studiebesok@malmo.se

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet/Study Visit Unit
Skriv till oss
E-post: studiebesok@malmo.se