Studiebesök Vårdplanering i hemmet

Som första stadsdel i Malmö inför Västra Innerstaden vårdplanering i hemmet istället för på sjukhus.

I vårdplaneringen kopplas ett helt team in för att kunna möta och tillgodose vårdtagarens behov i hemmet.

Projekt vårdplanering i hemmet ses som ett alternativ till samordnad vårdplanering (SVPL) på sjukhus. Under studiebesöket berättar vi om verksamheten i dialog med besöksgruppen.

Bokningsförfrågan

Längd: 2 timmar
Max antal deltagare: 10 personer
Målgrupp: Yrkesgrupper som vårdplanerar och deras chefer
Kostnad: 1000 kr/timme

Gör en bokningsförfrågan

Dela innehåll:

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet/Study Visit Unit
Skriv till oss
E-post: studiebesok@malmo.se

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet/Study Visit Unit
Skriv till oss
E-post: studiebesok@malmo.se