Studiebesök Ekostaden Augustenborg

Ekostaden Augustenborg är en unik process där befintlig, äldre stadsbebyggelse gjorts om och förbättrats i nära samverkan med de boende och de olika aktörerna i området.

Augustenborg började byggas i slutet på 1940-talet och började omvandlas till ett hållbart bostadsområde i slutet av 1990-talet. Under ett studiebesök i Ekostaden Augustenborg får ni ta del av den utveckling som skett i området och arbetet mot att bli en mer hållbar stadsdel.

Vi inleder med en presentation av bakgrunden till Ekostaden Augustenborg och stadsdelens omvandling från en problemutsatt till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar stadsdel. Vi tittar närmare på Augustenborgs Botaniska Takträdgård som erbjuder 9500 m² gröna tak av olika slag.  Vi fortsätter med en promenad i Ekostaden Augustenborg med stadsdelens unika öppna dagvattenhantering, energieffektivisering, fastighetsnära återvinning och gemensam odling med mera.

I Ekostaden Augustenborg samarbetar Malmö stad med Augustenborgs Botaniska Takträdgård som förutom guidade turer erbjuder möjligheten att fördjupa er inom olika intresseområden.

Fördjupat studiebesök
Ni har möjlighet att, förutom den guidade turen, boka in ett fördjupat studiebesök. I dessa tekniska besök får ni får en större inblick inom ett valfritt specialområde och vilka åtgärder som vidtagits i Ekostaden. Ni kan välja mellan fyra olika områden relaterade till hållbar stadsutveckling och grön infrastruktur.

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg: I detta besök går vi djupare in på hur Ekostaden Augustenborg utvecklats med fokus på boendemedverkan. Vi går även igenom merparten av de miljöförbättrande åtgärder som vidtagits i området, både ute och inomhus.

Solenergi i kombination med grönska – Biodiverse Solar Roofs: Solelsmarknaden har inlett sina glansdagar med förbättrat kunskapsläge och fallande priser. Samtidigt finns ett behov av krafttag för den biologiska mångfalden i våra städer. Inte minst för att gynna våra utsatta pollinerande bin och humlor. Men här finns ingen motsättning – tvärtom en möjlig symbios!

Stadsodling & Permakultur i stadslandskapet – på tak, mark och väggar: Våra urbana miljöer ökar i takt med att de samtidigt blir allt tätare. En yteffektiv och hållbar stadsodling på markplan, tak och vertikalt är ett nödvändigt gott då den medför fler fördelar än bara det ätbara.

Klimatanpassning med grön infrastruktur & hållbar dagvattenhantering: Gröna tak, gröna väggar, stadsträd och öppen dagvattenhantering är viktiga redskap när vi möter ett mer extremt väder till följd av pågående klimatförändringar. Vi tittar närmare på dessa redskap från både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

Bokningsformulär

Mötesplats:AugustenborgsBotaniska Takträdgård, Ystadsvägen 56  Längd: 1 1/2 timme eller 3 timmar (fördjupat studiebesök)              Typ av studiebesök: Guidad tur som inkluderar ett ca 15 minuter långt föredrag, en visning av vår takträdgård och olika typer av gröna tak, samt delar av Ekostaden Augustenborgs öppna dagvattensystem. Eller ett fördjupat tekniskt studiebesök som inkluderar guidad tur samt fördjupning inom specifikt intresseområde.                     Kostnad: Guidad tur 1/2 timme 3000 kr exkl. moms, 1600 kr exkl moms för studenter. Priserna gäller för grupper upp till 25 personer, men vi välkomnar också större grupper. Vid fler än 30 personer behövs två guider. 2 x 25 personer 5600 kr exkl. moms. Studentpris 3000 kr exkl. moms. Fördjupat studiebesök 3 timmar: 5600 kr exkl. moms inkl kaffe/te, 3200 kr exkl moms för studenter. Max antal deltagare: 20 personer.

OBS! Ange era specialintressen samt fördjupningsområde (fördjupat studiebesök) i bokningsformulärets kommentarsfält.

Gör en bokningsförfrågan

Utmärkelser

2010
World Habitat Awards tilldelades  Ekostaden Augustenborg för arbetet med att göra området  till ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart bostadsområde.

Läs mer under Utmärkelser och priser

Augustenborgs takträdgårdar/Scandinavian Greenroof
Augustenborgs takträdgårdar invigdes 2001 och är världens första botaniska takträdgård. Anläggningen omfattar en9 500 m²stor yta med gröna tak. Här finns ett informations- och seminariecentrum för forskning, teknik och kunskapsutbyte. Man arrangerar också guidade turer i området.

Solar Region Skåne
Solar Region Skåne är ett nätverk och informationscenter som förmedlar kunskap och kontakter för att säkerställa väl genomförda solenergiprojekt. Solar Region Skåne arrangerar även guidade turer till solenergisatsningar i Malmö.

Sustainable Business Hub
Sustainable Business Hub har som fokus att skapa möten mellan potentiella kunder och företag. Vi nöjer oss inte med att en delegation besöker Skånes toppmoderna referensanläggningar. Vi ser till att de träffar företagen som levererat produkter och lösningar till anläggningarna.

OBS! Ange om ni är intresserade av att komma i kontakt med våra samarbetspartners när ni gör er  bokningsförfrågan.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet/Study Visit Unit
Skriv till oss
E-post: studiebesok@malmo.se