Tema Kommunikation och E-förvaltning

För att kunna möta medborgarnas förväntningar på en enkel och tillgänglig service gör Malmö stad riktade satsningar på e-förvaltning. De senaste åren har vi också utvecklat ett modernt intranät för de anställda.

Läs om våra studiebesöksobjekt nedan. Fyll därefter i vårt bokningsformulär. Är ni intresserade av flera teman går det självklart bra att göra flera val.

Gör en bokningsförfrågan

Malmö stad har ett modernt personaliserat intranät. I Malmö stad är intranätets viktigaste uppgift att ge stöd till den anställde och effektivisera arbetet. Visa studiebesöksobjekt Malmö stads intranät 1.

Sedan 2010 har Malmö stad utvecklat ett modernt intranät. Följ med på en spännande presentation av denna resa. Visa studiebesöksobjekt Malmö stads intranät 2.

Tips! Intresserad av stadsförnyelse och attraktivitet?
Läs mer under Tema Destinationsutveckling.

Förbättrade servicemöten, effektivare ärendehantering och fler digitala tjänster. Det är några av de förbättringar som Malmö stads satsningar på e-förvaltning kommer att leda till. Visa studiebesöksobjekt E-förvaltning i Malmö stad.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet/Study Visit Unit
Skriv till oss
E-post: studiebesok@malmo.se