Grundskolan

Grundskolan består av förskoleklass
och nio läsår.
Grundskolan är till för alla barn mellan 6-16 år.
För de barn som inte kan gå i grundskolan
finns specialskolan och särskolan.

 
Till skolan tillhör också skolbarnomsorg
där fritidshem och familjedaghem ingår.

 
I Malmö stad finns några skolor
med olika inriktning,
som till exempel hälsa och idrott.

 
Det finns bara två skolor
dit man kan söka från alla stadsdelarna.
En av dem är Augustenborgsskolan
som har musikklasser.
Den andra skolan är Söderkullas internationella skola
där det mesta av undervisningen
sker på engelska.

Dela innehåll: