Kris och säkerhet

På de här sidorna kan du läsa
om hur kommunen arbetar
med att få Malmö säkrare.

Skador, brott och försäkringar
Var rädd om Malmö!
Varje år har kommunen
stora kostnader på grund av
skadegörelse.

 
Förutom ekonomiska kostnader
uppstår oro, ilska,
avbrott i verksamheten,
städning med mera.

 
Det blir också många saker
som kommunen
inte har råd att göra efteråt.
Alla pengarna har gott åt
till att reparera det som förstörts.

 
Under rubriken
brottsförebyggande arbete
kan du läsa om
hur kommunen arbetar med att
förhindra brott
och skadegörelse.

 
Vad det har kostat att betala
för sönderslagna rutor
med mera kan du läsa
under rubriken
Malmös skade-statistik.

 
Vi har också olycksfallsförsäkring.
Den gäller för alla
 som deltar
i en aktivitet som
kommunen ordnat.
Du kan läsa mer under rubriken
Olycksfallsförsäkring.

Dela innehåll: