Bo & bygga

Bygga flerbostadshus i Malmö?

Vill du veta mer om att bygga bostäder i Malmö eller är du en byggherre som stött på problem i byggprocessen – vänd dig till Malmö stads bolots! Här kan du få vägledning och stöd i konkreta projekt eller projektidéer.

Företagslotsen guidar dig rätt

Malmö stads företagslots innebär en väg in till kommunen för dig som företagare. Lotsen är en service-funktion som bistår med information och hjälper dig hitta rätt bland lagar och regler.

Söker du en ritning över ditt hus eller din lägenhet?

I Stadsbyggnadskontorets kart- och ritningsarkiv kan du bland annat hitta ritningar på de flesta husen i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag.

Planering i Malmö ges ut 2–3 gånger per år av Malmö stadsbyggnadskontor. Ladda ned senaste numret som en pdf eller läs tidningen digitalt på Issuu.

Kommunala tomter

Letar du tomt för att bygga ditt eget hus? Här hittar du planerade tomter de närmaste åren.

Värdeplanering i Varvsstaden

Varvsstaden är beläget på det tidigare Kockumsområdet i Västra Hamnen och ett viktigt stadsutvecklingsområde i Malmö. Totalt planeras 1500 nya bostäder och 5000 nya arbetsplatser som ska kombineras med skola, förskolor och handel.

En gång per mandatperiod antas nya bostadspolitiska mål som ska ligga till grund för bostads-försörjningen i Malmö.

Den som har ett varaktigt funk-
tionshinder kan ansöka om bidrag för att anpassa sin bostad.

Vem äger fastigheten?

Lantmäterimyndigheten hjälper dig med information ur fastighetsregistret.
                       

Västra Hamnen har blivit Malmös mest påtagliga symbol för arbetet med hållbar stadsutveckling. I Fullriggaren ska det byggas bostäder, kontor, förskola, LSS-boende och parkeringshus.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15