Foto: Anna-Karin Jangmark

Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

Läs broschyren Fastighetsägarens ansvar

Vill du veta mer så kan du läsa om fastighetsinnehavarens ansvar i stadgan om Renhållning av gångbana i Malmö kommun.

Kommunens ansvar

Malmö stad ansvarar för renhållning och snöröjning på körbanor, cykelbanor och  övrig allmän platsmark (till exempel många torg och trappor).

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för renhållningen på gångbanorna i anslutning till de fastigheter de äger.

Detta ansvar gäller året runt! Det är till exempel fastighetsägarens ansvar att det är skottat på gångbanorna om det snöat.

Ibland är även kommunen fastighetsägare och ansvarar för renhållning och snöröjning utanför till exempel en skola eller simhall.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida