Bygglovsprocessen

Bygglovprocessen innehåller många moment. Här följer en översiktlig beskrivning av vad som händer med din ansökan under processens gång.

  • En bygglovsansökan kommer in till kontoret, snabbgranskas för eventuella kompletteringar. Om ansökan är komplett tilldelas handläggare.
  • Så fort som möjligt skickas ärendet vidare till eventuella berörda remissinstanser, såsom Miljöförvaltningen och Gatukontoret för synpunkter.
  • Observera att handläggningsprocessen inte påbörjas förrän de handlingar som krävs i det aktuella ärendet är inkomna och korrekta. Därför är det viktigt att se till att handlingarna är korrekta redan från början.
  • Ett ärende granskas utifrån översiktplan, planbestämmelser, Plan- och Bygglagen, utformning och lämplighet.

 
Under hela bygglovsprocessen har du möjlighet att ta kontakt med din handläggare om du har frågor kring din ansökan.

Hållpunkter i bygglovsprocessen

Bygglovprocessen

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
För dig som vill bygga bostäder