Nybyggnadskarta

Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller mot beställning nybyggnadskartor som underlag för projektering av nybyggnation av t.ex. bostadshus, industri eller liknande. Kartan bör beställas i god tid (ca en månad) innan bygglovsansökan.
  
En nybyggnadskarta innehåller fastighetens mått och läge i plan, höjd mot angränsande gata, planbestämmelser, befintliga byggnader och anslutningspunkter för VA.
  
Vid övrigt byggande t.ex. enklare om- eller tillbyggnad räcker det oftast med ett utdrag ur primärkartan.
  

Ansökan om nybyggnadskarta

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Beställning av nybyggnadskarta.doc
Bestallning+av+nybyggnadskartaMSSBK1101.pdf

Ansökan/anmälan skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Använd i första hand Word-blanketterna då dessa går att fylla i direkt på skärmen. Dessutom görs en kontroll av att obligatoriska uppgifter är ifyllda. Använd PDF-blanketterna endast då du ska skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand, eller om du inte har Microsoft Word installerat på din dator.
  

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15