Nybyggnadskarta

Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller mot beställning nybyggnadskartor som underlag för projektering av nybyggnation av t.ex. bostadshus, industri eller liknande samt för byggande av fristående komplementbyggnad eller för större tillbyggnader.

Kartan bör beställas i god tid (ca en månad) innan bygglovsansökan.

Karta typ A: Nybyggnation
Kartan innehåller fastighetens mått och läge i plan, höjd mot angränsande gata, planbestämmelser, befintliga byggnader och anslutningspunkter för VA.

Karta typ B: Komplementbyggnad
Karta för situationsplan innehåller byggnader, fastighets/plan-gränser, illustrationslinje 4.5 m och övriga objekt från primärkartan.


Ansökan om nybyggnadskarta

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Beställning av nybyggnadskarta MSSBK1407.doc
Beställning av nybyggnadskarta MSSBK1407.pdf

Ansökan/anmälan skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Använd i första hand Word-blanketterna då dessa går att fylla i direkt på skärmen. Dessutom görs en kontroll av att obligatoriska uppgifter är ifyllda. Använd PDF-blanketterna endast då du ska skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand, eller om du inte har Microsoft Word installerat på din dator.
  

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15