Stadsbyggnadskontorets kunddisk

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Frågor som rör bostad och byggande
  • Att gå igenom din ansökan och handlingar
  • Information och rådgivning kring bygglovsfrågor
  • Detaljplanebestämmelser
  • Verksamhetsförfrågningar
  • Information om pågående projekt
  • Aktuella kungörelser

Tänk på att handläggningstiden generellt sett blir kortare om ansökan är komplett vid inlämning.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15