Gullängens förskola

Gullängen är en förskola med 4 avdelningar och en bussavdelning. Den ligger i kvarteret Vändrosten vid Uddeholmsgatan och Västanforsgatan.

Förskolan startade sin verksamhet 1 november 2013 och bussavdelningen 1 april 2014.

Förskolans lokaler ligger i en före detta snickeri- och syverkstad som byggts om och anpassats för förskola. Lokalerna har kvar en prägel av den tidigare verkstadsmiljön med ljusinsläpp även i taket och med spännande och annorlunda inredning som ger stora möjligheter att bejaka barns lärande och utveckling.

Utemiljön är väl genomtänkt och anpassad till förskolebarn, med trädäck, naturmaterial och möjlighet till spännande och utmanande lek.

Verksamheten bedrivs enligt läroplanen med ett utforskande arbetssätt där inne- och utemiljö ska erbjuda barnen utmaningar som skapar nyfikenhet för matematik, teknik, språk, naturvetenskap, musik med mera.

Varje avdelning har 15 barn, alternativt 18, beroende på barnens åldrar. Varje avdelning har 3 pedagoger varav 2 är förskollärare och 1 är barnskötare. Köket är av så kallad mottagningsform – förskolan får färdiglagad mat från extern leverantör. Frukost och mellanmål gör förskolan själv.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Karin Rosén
Förskolechef
Skriv till oss
E-post: karin.rosen@malmo.se
Mobil: 0708-636629

Kontakta

Smörblomman: 0708-22 96 18
Kamomill: 0708 22 95 38
Blåklockan: 0708- 22 96 72
Vallmon: 0708-22 95 57
Maskrosen (buss): 0708-47 33 51