Gullängens förskola

Gullängen är en förskola med 4 avdelningar som öppnar 1 november 2013. Den ligger i kvarteret Vändrosten vid Uddeholmsgatan och Västanforsgatan.

Uppstarten var planerad till den 1 september men har blivit försenad på grund av sanering av vissa delar i utemiljön. Barn som fått plats på förskolan erbjuds plats på andra förskolor i närheten fram till den 1 november 2013.

En lekplats börjar ta form!

En lekplats börjar ta form!

Förskolans lokaler ligger i en före detta snickeri- och syverkstad som byggts om och anpassats för syftet. Lokalerna kommer ha kvar en prägel av den tidigare verkstadsmiljön med ljusinsläpp även i taket och med spännande och annorlunda inredning.

Utemiljön är väl genomtänkt och anpassad till förskolebarn, med trädäck, naturmaterial och möjlighet till spännande och utmanande lek.

Verksamheten bedrivs enligt läroplanen med ett utforskande arbetssätt där inne- och utemiljö ska erbjuda barnen utmaningar som skapar nyfikenhet för matematik, teknik, språk, naturvetenskap, musik med mera.

Varje avdelning har 15 barn, alternativt 18, beroende på barnens åldrar. Varje avdelning har 3 pedagoger varav 2 är förskollärare och 1 är barnskötare. Köket är av så kallad mottagningsform – förskolan får färdiglagad mat från extern leverantör. Frukost och mellanmål gör förskolan själv.

Se illustrationsplan på Gullängens utemiljö

Gullängens förskola byggs i före detta industrilokaler.

Gullängens förskola byggs i före detta industrilokaler.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Karin Rosén
Förskolechef
Skriv till oss
E-post: karin.rosen@malmo.se
Mobil: 0708-636629

Avdelningar:

Smörblomman
0708-22 96 18
Kamomill
0708 22 95 38
Blåklockan
0708- 22 96 72