Förskoleklass

I förskoleklassen ska barn få möjlighet att utvecklas, lära och förberedas för fortsatt utbildning. Det ska också finnas plats för gemenskap och lek.

Plats i skola i närheten

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller 6 år erbjuds ditt barn en plats i förskoleklass. Barn kan i vissa fall börja tidigare till exempel på vårteminen. Om du önskar att ditt barn börjar förskoleklass i januari, kontakta förskolan/skolan senast den 30 september året innan.

Förskoleklassen är inte obligatorisk, men de flesta föräldrar väljer att låta sina barn gå detta extra år som fungerar som en brygga mellan förskolan och den obligatoriska skolan.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Plats erbjuds på en kommunal skola i närheten där ni bor. Inbjudan kommer i januari eller februari.

Förskoleklass i fristående skola

Det finns även förskoleklasser som bedrivs i enskild regi i anslutning till fristående skolor. Du ansöker om plats på annan skola än den ni erbjudits eller plats i fristående skola genom att ta kontakt med rektor på den skola som ni är intresserade av.

Skollagen 9 kap
För förskoleklassen gäller skolans läroplan 1-2 kap.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen
Skriv till oss
E-post: grundskola@malmo.se
Tel: 040 34 90 90
Telefontider
Måndag, tisdag och torsdag 8.00–16.00, onsdag 9.00–17.30, fredag 8.00–15.00
Postadress
Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Rönnbladsgatan 1B
Visa på karta
Besökstider
Måndag, tisdag och torsdag 8.00–16.00, onsdag 9.00–17.30, fredag 8.00–15.00