Studievägledning

I en tid av allt mer komplexa utbildningsvägar och möjligheter inom utbildningssystemet blir det allt viktigare med studievägledning. Vi vill ge våra elever kunskap och utveckla deras medvetenhet om val av utbildning och yrken.

Det gör vi genom att:

  • Alla elever i år 9 får under höstterminen minst ett personligt vägledningssamtal tillsammans med studievägledaren. Detta för att de ska kunna göra ett väl underbyggt val till gymnasiet.
  • Ge lektioner om gymnasieskolan i år 9.
  • Besöka utbildningsmässa om Malmös gymnasieskolor med år 9.
  • Informera på föräldramöten om gymnasieskolan. Du som förälder har också möjlighet att boka tid för personlig information.
  • I år 8 ha lektioner om arbetslivet under höstterminen. Detta som en förberedelse till PRAO som vi har på vårterminen i år 8.
  • Alla elever i år 8  får ett personligt vägledningssamtal med studievägledaren under vårterminen..
  • I år 6 och 7 erbjuda alla elever som vill ha information och vägledningssamtal.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Innocarnival skåne - en mässa för ungas idéer för framtiden