Välkommen till Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola invigdes i augusti 2010. Skolan har plats för 540 elever i åldrarna 6-16 år. Skolan präglas av ekologiskt och miljövänligt tänkande, samt är certifierad medlem i Kostakademien.

Västra Hamnens skolas pedagogiska webbplats:
http://vastrahamnensskola.skola.malmo.se/

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Då har läsåret äntligen börjat och vi ser fram emot ett läsår med kunskap, värdegrund och kamratskap i fokus. Vår verksamhet växer och vi har nu klassrum i paviljongen, huvudbyggnaden och på Västra Varvsgatan 16. I den senare lokalen har våra elever i åk 3 sina hemklassrum och eleverna
i åk 6-9 har sin bildundervisning där.

Som sagt, välkomna tillbaka till ett nytt läsår med kunskap och värdegrund
i fokus.

Charlotte Löfqvist, rektor Västra hamnens skola

Dela innehåll:

Kontakta oss

Västra hamnens skola
Tel: 040 349222
Fax: 040 34 92 33
Postadress
Västra hamnens skola
Västra varvsgatan 23
211 14 Malmö
Besöksadress
Västra varvsgatan 23
Visa på karta