Välkommen till Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola invigdes i augusti 2010. Skolan har plats för 460 elever i åldrarna 6-16 år. Skolan präglas av ekologiskt och miljövänligt tänkande, samt är certifierad medlem i Kostakademien.

Västra Hamnens skolas pedagogiska webbplats:
http://vastrahamnensskola.skola.malmo.se/

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Då har läsåret äntligen börjat och vi ser fram emot ett läsår med kunskap, värdegrund och kamratskap i fokus. Vår verksamhet växer och vi har nu klassrum i paviljongen, huvudbyggnaden och på Västra Varvsgatan 16. I den senare lokalen har våra elever i åk 3 sina hemklassrum och eleverna
i åk 6-9 har sin bildundervisning där. I väntan på att Stapelbäddsskolan ska bli färdig behöver vi fler klassrum för att alla elever i vårt upptagningsområde ska få plats hos oss. Fler elever betyder också att vi behöver utöka våra personalstyrka. Det har vi gjort och inför det här läsåret har vi följande nya medarbetare:

  • Oscar Karlsson, Annette Skölde och Linda Bylund i förskoleklass.
  • Johanna Mohlin är tillbaka från föräldraledighet och går in i förskoleklass.
  • Sara Tobiaeson, Louise Hansen och Anna Roslund i åk 1.
  • Rita Roos är elevassistent i förskoleklass och Andreas Enelind är elevassistent i åk 2 på fritids.
  • Dzenita Talic, idrottslärare i åk 1-5 samt mentor i åk 2
  • Malin Strömberg är tillbaka från föräldraledighet och går in som resurs i de lägre åren
  • Josefin Eliasson och Martin Risteski går in i vårt team av fritidspedagoger. Catja Bengtsson slutade hos oss under sommaren och hon ersätts av Christina Persson, fritidspedagog. Christina är på plats hos oss i november.
  • Filip Rubensson, vikarie i idrott (ht 2014) och mentor tillsammans med Ronald Sander i 9a. Filip ersätter Markus Hansson som under höstterminen kommer att vara föräldraledig.
  • Sandra Ingemansson, spanska och engelska i åk 6-9. Sandra är på plats hos oss den 29 september och fram till dess kommer Martin Sjöbeck att undervisa hennes klasser.

Nytt för i åk är att vi har valt att satsa på rastaktiviteter för våra yngre elever. Tanken med rastaktiviteterna är att erbjuda eleverna en meningsfull rast där det både erbjuds vuxenstyrda aktiviteter som alla får vara med på, samt utlåning av material som barnen kan använda i sin lek. På så sätt hoppas vi att inget barn ska behöva känna att de inte får vara med någonstans och att det skapas naturliga lektillfällen där barnen kan starta och utveckla egna lekar. Patrik Ehrlow, en av våra fritidspedagoger, är ansvarig för detta.

Som sagt, välkomna tillbaka till ett nytt läsår med kunskap och värdegrund
i fokus.

Charlotte Löfqvist, rektor Västra hamnens skola


Dela innehåll:

Kontakta oss

Västra hamnens skola
Tel: 040 349222
Fax: 040 34 92 33
Postadress
Västra hamnens skola
Västra varvsgatan 23
211 14 Malmö
Besöksadress
Västra varvsgatan 23
Visa på karta