Mellanhedsskolan

Mellanhedsskolan har verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Det går cirka 490 elever på skolan.

Eleverna och de vuxna är organiserade i arbetslag. Lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans. Detta gör det möjligt att få en helhetsbild av barnens utveckling och att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Sjukanmälan tel 040 34 65 85
Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro på morgonen första sjukdag

Mellanhedsskolan
Tel: 040 34 65 85
Besöksadress
Gyllebogången 1
Visa på karta