Insatser för ungdomar mellan 16-20 år

Mobilversion

  • Är du under 20 år?
  • Har du inget slutbetyg från gymnasiet?
  • Saknar du sysselsättning?

Då har du hittat rätt!
Kom till oss på Ungdomsuppföljningen och få hjälp med att hitta tillbaks till skolan, komma ut i arbetslivet eller planera din framtid.

Ungdomar som går ut i praktik får en ersättning motsvarande studiebidraget på 1050 kr/månad. Läs mer under fliken Vi erbjuder dig

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig

Vägledningscentrum arbetar med särskilda insatser för ungdomar folkbokförda i Malmö i åldersgruppen 16 - 19 år inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret som regleras i Skollagen. Enligt lagen ska en hemkommun löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga åtgärder.

Praktik
I samarbete med Praktikservice kan vi hjälpa dig att hitta en praktik inom de flesta branscher samt vara med och stötta dig till att komma med ett eget förslag. En praktik är normalt 30 h/vecka och perioden för praktiken kommer du överens om tillsammans med din handledare. Ersättning för detta får du i form av studiebidraget på 1050 kr i månaden.

Vägledningssamtal
Hos oss kan du få individuell studie- och yrkesvägledning och samtalsstöd av kurator.

Besök oss
Föreningsgatan 7B, 2 våningen.

Föreningsgatan 7B, våning 2. Karta

Tel: 0708 - 617 457

Tel: 040 - 34 49 65

Skriv till oss: uppf@malmo.se

Bli gärna vän med oss på Facebook

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Innocarnival skåne - en mässa för ungas idéer för framtiden
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka