Scaniabadet. Foto: Christina Worsch

Scaniabadet (Västra Hamnen)

I Scaniaparken finns ett 75 m långt och 20 m brett soldäck med sittrappor och tre bryggor som även gör det möjligt att komma i och upp ur vattnet på ett säkert sätt. Badplatsen, som ligger nordost om Daniaparken där många har badat tidigare, har också en stor parkering och toalett.

Den nya badplatsen är avsedd främst för simkunniga då vattnet är djupt och det kan förekomma strömmar.

Avsikten är att inom några år bygga ut badplatsen med en betongbassäng med inpumpat havsvatten. På så sätt får Västra Hamnen ett mycket säkert havsbad, men det kommer också att kompletteras med till exempel hopptorn för att tillfredsställa de lite mer äventyrliga. Soldäcket kan i denna andra etapp göras större och badplatsen kan då också få omklädningshytter, kiosk etc.

Bemanning under badsäsong

Under badsäsongen (den 15 maj till den 15 september) är hjälpstationerna på stränderna på Ribersborg, Sibbarp och Klagshamn, Scaniabadet och Sundspromenaden bemannade med strandvakter och badvakter. De ansvarar för allmän ordning, sjukvård och säkerhet. Hjälpstationerna är bemannade mellan klockan 10-18.  Under sommarlovet är Sundspromenaden bemannad  kl. 12-20 och  Scaniabadet mellan kl 12-22.

I anslutning till stränderna finns det offentliga toalettbyggnader; sju stycken på Ribersborg, tre på Sibbarp, två på Klagshamnsbadet och en på Scaniabadet. Det finns även en toalett vid Daniaparken.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Fritidsförvaltningen
Skriv till oss
E-post: fritid@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Fritidsförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Henrik Smithsgatan 13
Visa på karta