Almåsa och Segeå

Almåsa ligger i ett kulligt landskap med varierad natur i östra delen av Malmö. Området är klassat som ett av Malmös värdefullaste naturområden. Almåsa naturområde ligger intill Sege å och sträcker sig runt Almåsa fritidsby.

Om du vill går det att vandra längs Sege å i öster och sedan norrut till Kölnans fritidsområde.
Sege å har fått en andra chans. Dammar som renar vatten och fångar kväve har grävts. Strida strömmar, lugna vatten, lekplatser och gömslen åt fiskar har skapats med stora mängder sten. Nu finns till exempel fisken grönling här. Buskar och träd har också planterats i åkanten.

Växter o djur

Vad det gäller växtlivet kan du norr om skogskullen hitta en mindre kulle med torrängsflora här finns hedblomster, fetknopp och harmynta.

I svackorna ligger fler dammar där åkergroda, ätlig groda och vanlig groda håller till.

I Almåsaområdet kan du också spana in en spännande fågelfauna. Lärkfalk, vattenrall, gräshoppsångare, hornuggla och kattuggla häckar här.

Väl värt ett besök är den skogsklädda kullen som ligger i östra delen. Skogskullen har tallar i norr och stora lövträd kring två fina dammar i söder. Här har den vackra silverstreckade pärlemofjärilen hittats. Hela området är annars rikt på däggdjur. Räv och råddjur är en ganska vanlig syn.

Rastplats

Den skogsklädda kullen i öster är en vacker rastplats. Gå på vägen tills fritidsbyns hus tar slut. Fortsätt upp för kullen och utforska.
Praktiska tips: Det går bra att cykla hit via Södra Sallerup. Annars finns en busshållplats nära området. Ta med kikare, termos och mackor

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida

Kontakta oss

Fritidsförvaltningen
Skriv till oss
E-post: fritid@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Fritidsförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Henrik Smithsgatan 13
Visa på karta
Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida