Beijers park. Foto: Christina Worsch

Beijers park

Beijers park har gått från romantisk park till upptäckarpark.

Grosshandlarna Gottfrid och Lorentz Beijer anlade Beijers park 1885. De hade arrenderat ett område som var tre tunnland stort nordost om Nya Vattenverksvägen.

Idag har parken vuxit till 12 hektar. Beijers park har blivit en oas för Malmöbor och i synnerhet för Kirsebergsbor. Parken fungerar som ett rum och en mötesplats för alla sorters aktiviteter under hela året.

Parken, var tänkt att fungera som en motvikt till Kungsparken, både socialt och geografiskt.

Miljöhus och Café
I parken finns ett miljöhus som bland annat Malmö Naturskola och Malmös förskolor utnyttjar i sina verksamheter.
Här finns även ett café med servering som är öppet under sommaren.

Att ta sig hit
Vägbeskrivning: Kör Lundavägen mot Kirseberg. Kör in mot "Backarna" längs Vattenverksvägen till Bulltoftaskolan. Beijers park ser du på vänster sida. Med kollektivtrafiken åker du Linje 7, till hållplatsen Beijers park.

Djurlekplatsen
Lekplatsen som verkligen inbjuder till lek och aktiviteter ligger mitt i parken och har stora gräsytor runtom. Gillar man att klättra? Så är detta något för dig. Med det stora spindelnätet och alla djuren är man mitt i ett äventyr. Löpbanan är perfekt för barn som vill springa av sig och för de minsta barnen finns det sandlåda och gungor. Mer om lekplatsen hittar du här.

Naturpedagogik
1996 la Malmö stad fram en utvecklingsplan för att göra Beijers park till en "upptäckarpark" för förskolor och skolor. Med naturpedagogiska inslag har Beijers park blivit en plats där barn genom upplevelse och upptäckarglädje lär sig mer om naturen och djuren i parken, men också om människans roll som vårdare/brukare och förstörare.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Skriv till oss
E-post: gkkundservice@malmo.se
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Skriv till oss
E-post: gkkundservice@malmo.se
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida