Skog

Malmö stad äger stora områden med skog och fiskevatten i Torup, Sturup, Vomb och Karup.

Bokskogen vid Torup är på 1970-talet inköpt för att fungera som ett rekreationsområde för malmöborna. Här finns motions- och vandringsleder och fritidsförvaltningen har en friluftsgård med motionshall och café.

Vid Vomb finns ett stort skogsområde som utgör skyddsområde för Malmö stads vattentäkt.

Genom avverkning, föryngring och nyplantering försöker vi åstadkomma en god miljö för både djur och människor. Till skogsvård hör också att skapa god livsmiljö för djuren. Det gör Fastighetskontoret i samarbete med Malmö Viltvårdsförening och Malmö Jägarklubb. Målet är att ge möjlighet till utbildning och jakt samt att hålla viltstammarna på en stabil och lämplig nivå.

Malmös innehav av skogs- och fiskevatten uppgår till närmare 2 700 ha.

Träd i Malmö

Även inne i staden finns det gott om träd. Du kan t ex gå en guidad trädvandring med din mp3-spelare!

Dela innehåll:

Kontakta oss

Fastighetskontoret
Tel: 040 34 18 23
Postadress
Fastighetskontoret
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta

Kontakta oss

Fastighetskontoret
Tel: 040 34 18 23
Postadress
Fastighetskontoret
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta